Histori

Deklasifikimi i dosjeve të zakonshmeNjë miku im, kureshtar për çështjet arkivore më dërgoi sot kapakun e një dosjeje hetimore-gjyqësore shoqëruar me pyetjen në janë apo jo këto lloj dokumentesh informacione të klasifikuara sekret shtetëror.

Eksperienca afër vdekjes, çfarë përjetoi Moorjani?Ky është përshkrimi origjinal që Anita Moorjani ka paraqitur në Fondacionin e Eksperiencave Afër Vdekjes në gusht të vitit 2006.