Suplement

Kufijtë e Lindjes së Mesme pas Luftës së Parë Botërore



“Limes”

Korsika, ndërmjet Italisë dhe Francës



Me Traktatin e Versajës, të nënshkruar nga të plotfuqishmit respektivë më 15 maj 1768, Republika e Gjenovës ia ofroi Mbretërisë së Francës ishullin e trazuar dhe krenar të Korsikës, si garanci për borxhet e kontraktuara me Parisin të barabarta me 2 milionë lira gjenoveze.

Italia në buzë të humnerës



Ryan Nabil

“Fozza Inda”: Kur kinezët bëhen padronët



Interi kinez

Problemet e mëdha të Europës



Harold James