Suplement

Ecuria e një nate të gjatë



Maximilian Popp

Trekëndëshi i pamundur



Vladimir Morozov

Emirati ka dështuar



"E ke parë ‘Al Jazeera’? Më dëgjoni, citoni ‘Al Jazeera’”.

“Urithi” i CIA-s i infiltruar në BND



“LIMES"

Të bëhesh terrorist në Londonistan



Myslimanët e Britanisë së Madhe, 1.6 milion, të ardhur kryesisht nga Pakistani e Bangladeshi (me pak somalezë, arabë e të tjerë), përbëjnë rreth gjysmën e popullsisë së emigruar nga pasLufta e Dytë Botërore dhe për këtë motiv, ashtu si edhe për të tjerë, situata e tyre është e ndryshme nga ajo e vendeve të tjera europiane, ku emigrantët myslimanë janë shumica dërrmuese.