Profil

Nacionalizmi autoritar, jo populizmi, kërcënimi realTjitske Akkerman

Një ditë nga jeta e Mbretit ZogJason Tomes

Roberto Baggio ForeverJo për të vënë në dyshim siguritë e pakta të fituara, por nostalgjia është më shumë e habitshme sesa e poshtër.

Rreziqet e modelit MacronCarlo Invernizzi-Accetti, Francesco Ronchi

Misteret e Karl Jungut"Nëse dëshirojmë që të gjitha civilizimet njerëzore t'i nënshtrojmë për disa qëllime më të ‘larta’, së pari do t'ua marrim fuqinë e mendimit të lirë, duke i ndarë kështu nga natyra e vërtetë që kanë.