Të gjitha në jetën e njeriut varen nga mënyra e të menduaritJu jeni ndër intelektualët e parë dhe të pakët, që patët kurajën të inicionit dhe të afirmonit këtë frymë të re, ose thënë ndryshe, këtë mënyrë të re në të menduarit shqiptar.

Kush ishte mësuesi shpirtëror i ErtugrulMustafa Tahrali

Nuk është e vërtetë, por e besoj“New Scientist”

Lufta dhe paqja kibernetikeThomas Rid

Strategjia dixhitale e BrexitMitchel Labiak